Academia Forțelor Navale (Navy Academy)

Contraamiralul de flotilã Dorin Danilã, ºeful Statului Major al Forþelor Navale îi salutã pe studenþii academiei (Flotilla Rear-Admiral Dorin Danila, chief of the Navy Staff salutes the Academy's students)- foto ªtefan Ciocan

Contraamiralul de flotilă Dorin Danilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale îi salută pe studenții academiei (Flotilla Rear-Admiral Dorin Danila, chief of the Navy Staff salutes the Academy's students)- foto Ștefan Ciocan