Aspect de la tribuna oficialã a Academiei Forþelor Aeriene de la Braºov (Brasov Air Force Academy official stand)- foto Safta DoruGeneralul locotenent Constantin Croitoru, ºeful SMFA ºi col Gabriel Moisescu, comandantul AFA salutã studenþi aflaþi în dispozitiv (Lieutenant General Constantin Croitoru, chief of Air Force Staff and Col. Gabriel Moisescu, commander of the Air Force Academy saluting the students)- foto Safta DoruIntroducerea drapelului în formaþie la festivitatea de deschidere de la Academia Forþelor Aeriene (Flag formation at the opening ceremony)- foto Safta Doru
Aspect de la tribuna oficială a Academiei Forțelor Aeriene de la Brașov (Brasov Air Force Academy official stand)- foto Safta Doru
Vizualizat: 566 ori.
Generalul locotenent Constantin Croitoru, șeful SMFA și col Gabriel Moisescu, comandantul AFA salută studenți aflați în dispozitiv (Lieutenant General Constantin Croitoru, chief of Air Force Staff and Col. Gabriel Moisescu, commander of the Air Force Academy saluting the students)- foto Safta Doru
Vizualizat: 583 ori.
Introducerea drapelului în formație la festivitatea de deschidere de la Academia Forțelor Aeriene (Flag formation at the opening ceremony)- foto Safta Doru
Vizualizat: 561 ori.
Studenþii academiei la deschiderea anului universitar (The Academy's students during the ceremony)- foto Safta Doru
Studenții academiei la deschiderea anului universitar (The Academy's students during the ceremony)- foto Safta Doru
Vizualizat: 566 ori.