Sosirea ºefului SMG pe aerodromul din Bacãu (Arrival of the chief of General Staff on Bacau airport)ªeful SMG salutã garda de onoare (Chief of General Staff salutes the Guard of Honor)Aspect din timpul activitãþii
Sosirea șefului SMG pe aerodromul din Bacău (Arrival of the chief of General Staff on Bacau airport)
Vizualizat: 1103 ori.
Șeful SMG salută garda de onoare (Chief of General Staff salutes the Guard of Honor)
Vizualizat: 1107 ori.
Aspect din timpul activității
Vizualizat: 1020 ori.