Șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, în vizită de lucru la Cluj și Bacău (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin in an working visit to Cluj and Bacau)

Sosirea ºefului SMG pe aerodromul din Bacãu (Arrival of the chief of General Staff on Bacau airport)

Sosirea șefului SMG pe aerodromul din Bacău (Arrival of the chief of General Staff on Bacau airport)