Șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, în vizită de lucru la Cluj și Bacău (Chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin in an working visit to Cluj and Bacau)

ªeful SMG salutã garda de onoare (Chief of General Staff salutes the Guard of Honor)

Șeful SMG salută garda de onoare (Chief of General Staff salutes the Guard of Honor)