Secretarul de stat Georgeta Ionescu, la Reuniunea anuală a miniștrilor apărării din statele membre ale inițiativei SEDM (State Secretary Georgeta Ionescu at the SEDM Defence Ministers Annual Reunion)

Aspecte din timpul lucrãrilor (Aspect from the Reunion)

Aspecte din timpul lucrărilor (Aspect from the Reunion)