Secretarul de stat Georgeta Ionescu, la Reuniunea anuală a miniștrilor apărării din statele membre ale inițiativei SEDM (State Secretary Georgeta Ionescu at the SEDM Defence Ministers Annual Reunion)

Secretarul de stat Georgeta Ionescu ºi preºedintele Comitetului de Coordonare al SEDM, Radica Gareva (State Secretary Georgeta Ionescu and Radica Gareva, SEDM-CC president )

Secretarul de stat Georgeta Ionescu și președintele Comitetului de Coordonare al SEDM, Radica Gareva (State Secretary Georgeta Ionescu and Radica Gareva, SEDM-CC president )