Reuniunea Informală a Miniștrilor Apărării din țările membre NATO de la Budapesta (NATO Defense Ministers Ministerialin Budapest)

Reuniunea Informalã a Miniºtrilor 
Apãrãrii din þãrile membre NATO de la Budapesta (NATO Defence Ministers in Budapest) - foto http://www.nato.int/

Reuniunea Informală a Miniștrilor
Apărării din țările membre NATO de la Budapesta (NATO Defence Ministers in Budapest) - foto http://www.nato.int/