Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanța ("Mircea cel Bătrân Navy Academy, Constanta)

Studenþi în timpul depunerii jurãmântului (Students swear the military oath)

Studenți în timpul depunerii jurământului (Students swear the military oath)