Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanța ("Mircea cel Bătrân Navy Academy, Constanta)

Ceremonialul depunerii jurãmântului militar (Ceremony of swear the military oath)

Ceremonialul depunerii jurământului militar (Ceremony of swear the military oath)