Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanța ("Mircea cel Bătrân Navy Academy, Constanta)

Oficialitãþile  în  timpul slujbei religioase (Officials during the religious service)

Oficialitățile în timpul slujbei religioase (Officials during the religious service)