Generalul - locotenent Mihail Orzeață pe Lista de Onoare a Universității Forțelor Aeriene ale SUA (Lieutenant General Mihail Orzeata on the List of Honor of the US Air Force University)

Generalul - locotenent Orzeaþã primeºte unul dintre simbolurile universitãþii (Lieutenant General Orzeata receives a symbol of the University)

Generalul - locotenent Orzeață primește unul dintre simbolurile universității (Lieutenant General Orzeata receives a symbol of the University)