Pregãtindu-se pentru o carierã militarã (Training for a military career)Concert susþinut de Muzica Reprezentativã a MAp (MoD Representative Band in concert)La MIL FEST, vizitatori de toate vârstele (Visitors of all ages to MIL FEST)
Pregătindu-se pentru o carieră militară (Training for a military career)
Vizualizat: 990 ori.
Concert susținut de Muzica Reprezentativă a MAp (MoD Representative Band in concert)
Vizualizat: 847 ori.
La MIL FEST, vizitatori de toate vârstele (Visitors of all ages to MIL FEST)
Vizualizat: 866 ori.
Vizitatori interesaþi de oferta Ministerului Apãrãrii (Visitors interested in the MoD offer)Program artistic susþinut de elevii Colegiului Militar Liceal Dimitrie Cantemir (Artistic programme performed by the students from Dimitrie Cantemir Military College)Aspect de la standul Forþelor Aeriene (Aspect from the Air Force stand)
Vizitatori interesați de oferta Ministerului Apărării (Visitors interested in the MoD offer)
Vizualizat: 837 ori.
Program artistic susținut de elevii Colegiului Militar Liceal Dimitrie Cantemir (Artistic programme performed by the students from Dimitrie Cantemir Military College)
Vizualizat: 814 ori.
Aspect de la standul Forțelor Aeriene (Aspect from the Air Force stand)
Vizualizat: 792 ori.
Tânãr interesat de armament (Young man interested in the armament)Exerciþiul drill team prezentat de militarii Regimentului 30 Gardã Mihai Viteazul (Drill team exercise presented by the military from the 30th Guard Regiment)Tehnica de lupta a Forþelor Terestre(The Army's combat equipment)
Tânăr interesat de armament (Young man interested in the armament)
Vizualizat: 935 ori.
Exercițiul drill team prezentat de militarii Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul (Drill team exercise presented by the military from the 30th Guard Regiment)
Vizualizat: 882 ori.
Tehnica de lupta a Forțelor Terestre(The Army's combat equipment)
Vizualizat: 932 ori.
Aspect de la panoul artificial de escalada al Centrului de Pregãtire Montana Predeal (Escalade artificial board of Predeal Mountain Training Centre)
Aspect de la panoul artificial de escalada al Centrului de Pregătire Montana Predeal (Escalade artificial board of Predeal Mountain Training Centre)
Vizualizat: 1268 ori.