Aspect de la discuþiile oficiale ale celor douã delegaþii (Aspect from the official talks)- foto Cãtãlin OvreiuDelegaþia din Muntenegru (The Montenegro delegates)- foto Cãtãlin OvreiuDelegaþia româneascã (The Romanian delegates) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la discuțiile oficiale ale celor două delegații (Aspect from the official talks)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 591 ori.
Delegația din Muntenegru (The Montenegro delegates)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 573 ori.
Delegația românească (The Romanian delegates) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 565 ori.
Miniºtrii apãrãrii Teodor Meleºcanu ºi Boro Vuèiniæ trec în revistã garda de onoare (Defence Ministers Teodor Meleºcanu and Boro Vuèiniæ review the Guard of Honor)- foto Cãtãlin Ovreiu
Miniștrii apărării Teodor Meleșcanu și Boro Vuèiniæ trec în revistă garda de onoare (Defence Ministers Teodor Meleșcanu and Boro Vuèiniæ review the Guard of Honor)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 693 ori.