Delegație militară în teatrul de operații din Kosovo (Military delegation in the theatre of operations in Kosovo)

Delegaþia românã în timpul convorbirilor cu militarii români din KFOR (Romanian delegation during the talks with the Romanian military from KFOR)

Delegația română în timpul convorbirilor cu militarii români din KFOR (Romanian delegation during the talks with the Romanian military from KFOR)