Delegație militară în teatrul de operații din Irak (Military delegation in the theatre of operations in Iraq)

Locþiitorul ºefului SMG primeºte raportul în tabara Batalionului 341 Infanterie (Deputy chief of General Staff receives the report in the 341st Infantry Battalion camp)

Locțiitorul șefului SMG primește raportul în tabara Batalionului 341 Infanterie (Deputy chief of General Staff receives the report in the 341st Infantry Battalion camp)