Delegație militară în teatrul de operații din Irak (Military delegation in the theatre of operations in Iraq)

Locþiitorul ºefului SMG raspunde întrebãrilor presei (Deputy chief of General Staff answers to the journalists' questions)

Locțiitorul șefului SMG raspunde întrebărilor presei (Deputy chief of General Staff answers to the journalists' questions)