Aspecte de la Monumentul Ostașului Necunoscut

Ministrul apãrãrii ºi înalþi reprezentanþi ai ministerului în timpul depunerii coroanei (Minister of Defence and MoD high rank officials during the lay of wreath)

Ministrul apărării și înalți reprezentanți ai ministerului în timpul depunerii coroanei (Minister of Defence and MoD high rank officials during the lay of wreath)