Șeful SMG, la reuniunea Comitetului Militar al UE (Chief of General Staff in the EU Military Committee Reunion)

ªeful SMG la reuniunea ºefilor apãrãrii statelor UE (Chief of General Staff in the Reunion of EU Chiefs of Defense)- foto Consiliul Uniunii Europene

Șeful SMG la reuniunea șefilor apărării statelor UE (Chief of General Staff in the Reunion of EU Chiefs of Defense)- foto Consiliul Uniunii Europene