Aniversarea Școlii de Aplicație pentru unități de luptă "Mihai Viteazul" (Anniversary of the School of Combat Unit Applications "Mihai Viteazu")

Oficialitãþi pe timpul intonãrii Imnului Naþional la ceremonialul organizat la ªcoala de Aplicaþie (Officials during the tune of the National Anthem during the ceremony that occurred at the School of Applications)

Oficialități pe timpul intonării Imnului Național la ceremonialul organizat la Școala de Aplicație (Officials during the tune of the National Anthem during the ceremony that occurred at the School of Applications)