Aniversarea Școlii de Aplicație pentru unități de luptă "Mihai Viteazul" (Anniversary of the School of Combat Unit Applications "Mihai Viteazu")

Exerciþiu de paraºutare (Exercise of parachute drop)

Exercițiu de parașutare (Exercise of parachute drop)