Aniversarea Școlii de Aplicație pentru unități de luptă "Mihai Viteazul" (Anniversary of the School of Combat Unit Applications "Mihai Viteazu")

Debarcarea unei grupe de infanterie din maºina de luptã (Landing of an Infantry Team from the fighting vehicle)

Debarcarea unei grupe de infanterie din mașina de luptă (Landing of an Infantry Team from the fighting vehicle)