Ministrul armean al apărării, în vizită oficială în România

Delegaþia românã este prezentatã ministrului armean al apãrãrii - foto Petricã Mihalache

Delegația română este prezentată ministrului armean al apărării - foto Petrică Mihalache