Exercițiul "Wise Foresight-ROU 2008"("Wise Foresight-ROU 2008" Exercise)

Modul de acþiune în situaþia atacãrii convoiului

Modul de acțiune în situația atacării convoiului