A XIV-a Sesiune anuală de medicină și psihologie aeronautică (The 14th annual session of aeronautic medicine and psychology )

Aspecte de la deschiderea lucrãrilor sesiunii (Aspect from the session)- foto Dragoº Vlad

Aspecte de la deschiderea lucrărilor sesiunii (Aspect from the session)- foto Dragoș Vlad