A XIV-a Sesiune anuală de medicină și psihologie aeronautică (The 14th annual session of aeronautic medicine and psychology )

Generalul de brigadã Marian Macri, comandatul INMAS, deschide lucrãrile sesiunii (Brigade General Marian Macri, the AMPNI commander)- foto Dragoº Vlad

Generalul de brigadă Marian Macri, comandatul INMAS, deschide lucrările sesiunii (Brigade General Marian Macri, the AMPNI commander)- foto Dragoș Vlad