10 Noiembrie - Ziua Artileriei Române (November 10 - The Day of the Romanian Artillery )

Participanþi la eveniment (Participants)- foto Valentin Ciobârcã

Participanți la eveniment (Participants)- foto Valentin Ciobârcă