10 Noiembrie - Ziua Artileriei Române (November 10 - The Day of the Romanian Artillery )

Aspecte de la deschiderea Simpozionului cu tema Artileria Românã modernã – evoluþie ºi tendinþe de dezvoltare (Aspects from the Symposium)- foto Valentin Ciobârcã

Aspecte de la deschiderea Simpozionului cu tema Artileria Română modernă – evoluție și tendințe de dezvoltare (Aspects from the Symposium)- foto Valentin Ciobârcă