Aspecte de la ceremonialul desfășurat la sediul Brigăzii 8 Artilerie Mixtă Focșani

Cuvântul de deschidere al loctiiþorului comandantului Brigãzii 8 Artilerie Mixtã Focºani

Cuvântul de deschidere al loctiițorului comandantului Brigăzii 8 Artilerie Mixtă Focșani