Activități desfășurate în București

ªeful SMFT acordã o diplomã omagialã comandantului Brigãzii 8 Artilerie Mixtã

Șeful SMFT acordă o diplomă omagială comandantului Brigăzii 8 Artilerie Mixtă