Activități desfășurate în București

Delegaþia SMG depunere o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Artileriºti

Delegația SMG depunere o coroană de flori la Monumentul Eroilor Artileriști