Activități desfășurate în București

Desfãºurarea ceremonialul religios la Monumentul Eroilor Artileriºti

Desfășurarea ceremonialul religios la Monumentul Eroilor Artileriști