Activități desfășurate în București

Directorul SMG dã citire mesajului ºefului Statului Major General cu ocazia Zilei Artileriei

Directorul SMG dă citire mesajului șefului Statului Major General cu ocazia Zilei Artileriei