Activități desfășurate în București

Tehnica Brigãzii 8 Artilerie Mixtã

Tehnica Brigăzii 8 Artilerie Mixtă