8 noiembrie - Ziua Ordinului "Mihai Viteazul" (November 8 - The Day of "Mihai Viteazu" Order)

 Preºedintele ANVR ºi reprezentanþii Asociaþiei Cavalerilor Ordinului "Mihai Viteazul"  (The NWV president and the representatives of the Association of Knights of "Mihai Viteazu Order)- foto Valentin Ciobârcã

Președintele ANVR și reprezentanții Asociației Cavalerilor Ordinului "Mihai Viteazul" (The NWV president and the representatives of the Association of Knights of "Mihai Viteazu Order)- foto Valentin Ciobârcă