Fregata "Regele Ferdinand" se întoarce acasă ("Regele Ferdinand" frigate-returns home)

Fregata Regele Ferdinand se întoarce din misiunea Active Endeavour ("Regele Ferdinand" frigate- returns from the "Active Endeavour" mission)- foto ªtefan Ciocan

Fregata Regele Ferdinand se întoarce din misiunea Active Endeavour ("Regele Ferdinand" frigate- returns from the "Active Endeavour" mission)- foto Ștefan Ciocan