Parada Națională de la București (National parade in Bucharest)

Detaºamentul de tancuri trece pe sub Arcul de Triumf (The Tanks Detachment is moving under the Arch of Triumph)- foto Eugen Mihai

Detașamentul de tancuri trece pe sub Arcul de Triumf (The Tanks Detachment is moving under the Arch of Triumph)- foto Eugen Mihai