Parada Națională de la București (National parade in Bucharest)

Detaºamentul format din maºinile de luptã ale infanteriei (Detachment of Infantry combat vechicles)- foto Eugen Mihai

Detașamentul format din mașinile de luptă ale infanteriei (Detachment of Infantry combat vechicles)- foto Eugen Mihai