Parada Națională de la București (National parade in Bucharest)

Preºedintele României trece în revistã Garda de Onoare (President of Romania is reviewing the Guard of Honor)- foto Eugen Mihai

Președintele României trece în revistă Garda de Onoare (President of Romania is reviewing the Guard of Honor)- foto Eugen Mihai