Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

Moº Crãciun se pregãteºte sã aducã darurile (Santa is ready to offer his presents)- foto Cãtãlin Ovreiu

Moș Crăciun se pregătește să aducă darurile (Santa is ready to offer his presents)- foto Cătălin Ovreiu