Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

Am venit la Moº Crãciun (I came to see Santa Claus)- foto Vali Ciobârcã

Am venit la Moș Crăciun (I came to see Santa Claus)- foto Vali Ciobârcă