Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

Copiii ºi parinþii îl aºteaptã pe Moº Crãciun (Waiting for Santa Claus)- foto Vali Ciobârcã

Copiii și parinții îl așteaptă pe Moș Crăciun (Waiting for Santa Claus)- foto Vali Ciobârcă