Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

Ministrul Apãrãrii împreunã cu copiii (Minister of Defense and the children) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Apărării împreună cu copiii (Minister of Defense and the children) - foto Cătălin Ovreiu