Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

A sosit Moº Crãciun (Santa is coming)- foto Cãtãlin Ovreiu

A sosit Moș Crăciun (Santa is coming)- foto Cătălin Ovreiu