Daruri pentru copiii militarilor răniți și căzuți la datorie în teatrele de operații (Gifts for the children of the heroes that were killed in actions or wounded in the theatres of operations)

De vorbã cu Moº Crãciun (Speaking with Santa)- foto Vali Ciobârcã

De vorbă cu Moș Crăciun (Speaking with Santa)- foto Vali Ciobârcă