Alocuþiunea consilierului de stat gl. lt. Ion Opriºor (State Adviser LT General Ion Opriºor delivering a speech) - foto Cristian SurugiuAlocuþiunea ºefului SMFT gl lt. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, LT. General Teodor Frunzeti delivering a speech) - foto Cristian SurugiuComandantul Batalionului 21 VM, lt. col. Florin Stan, de vorbã cu jurnaliºtii (LT.Col. Florin Stan, commander of the 21st Battalion, speaking with the journalists)- foto Cristian Surugiu
Alocuțiunea consilierului de stat gl. lt. Ion Oprișor (State Adviser LT General Ion Oprișor delivering a speech) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1322 ori.
Alocuțiunea șefului SMFT gl lt. Teodor Frunzeti (Chief of the Army Staff, LT. General Teodor Frunzeti delivering a speech) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1286 ori.
Comandantul Batalionului 21 VM, lt. col. Florin Stan, de vorbă cu jurnaliștii (LT.Col. Florin Stan, commander of the 21st Battalion, speaking with the journalists)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1287 ori.
Decernarea trofeului Gl. Leonard Mociulschi (Award of "General Leonard Mociulschi" trophy)- foto Cristian Surugiu Defilarea Batalionului 21 Vânãtori de Munte (The 21st Mountain Battalion Parade)- foto Cristian Surugiu Garda drapelului prezintã onorul (The Flag guard) - foto Cristian Surugiu
Decernarea trofeului Gl. Leonard Mociulschi (Award of "General Leonard Mociulschi" trophy)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1242 ori.
Defilarea Batalionului 21 Vânători de Munte (The 21st Mountain Battalion Parade)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1723 ori.
Garda drapelului prezintă onorul (The Flag guard) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1371 ori.
Gata de misiune (Ready for mission)- foto Cristian SurugiuTribuna oficialã (Officials)- foto Cristian Surugiu S-a executat apelul solemn. Nu sunt absenþi (Call. No absents)- foto Cristian Surugiu
Gata de misiune (Ready for mission)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1315 ori.
Tribuna oficială (Officials)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1234 ori.
S-a executat apelul solemn. Nu sunt absenți (Call. No absents)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1259 ori.
Tati, sã ai grijã de tine! (Daddy, take care!)- foto Cristian Surugiu  Ramas bun înainte de plecare (Farewell)- foto Cristian SurugiuLuptãtori de azi, ºi posibil, de mâine  (Today's fighters, maybe tomorrow's fighters)- foto Cristian Surugiu
Tati, să ai grijă de tine! (Daddy, take care!)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1342 ori.
Ramas bun înainte de plecare (Farewell)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1272 ori.
Luptători de azi, și posibil, de mâine (Today's fighters, maybe tomorrow's fighters)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1364 ori.