Aspecte de la ceremonialul depunerii de coroane ºi jerbe de flori la Troiþa din Piaþa Universitãþii (Lay of wreath at Troita in Piata Universitatii)- foto Petricã MihalacheAspecte de la ceremonialul religios desfãºurat la Troiþa din Piaþa Universitãþii (Religious ceremony at Troita from Piata Universitatii)- foto Petricã MihalacheAspecte de la Cimitirul Eroilor Revoluþiei (Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petricã Mihalache
Aspecte de la ceremonialul depunerii de coroane și jerbe de flori la Troița din Piața Universității (Lay of wreath at Troita in Piata Universitatii)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 564 ori.
Aspecte de la ceremonialul religios desfășurat la Troița din Piața Universității (Religious ceremony at Troita from Piata Universitatii)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 603 ori.
Aspecte de la Cimitirul Eroilor Revoluției (Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 549 ori.
Aspecte de la depunerea de coroane de flori din partea asociaþiilor de revoluþionari (Associations of Revolutionaries laid the wreaths) - foto Petricã MihalacheCeremonial religios la Cimitirul Eroilor Revoluþiei (Religious ceremony in the Graveyard of Heroes of Revolution) - foto Petricã MihalacheAspect din Cimitirul Eroilor Revoluþiei (In the Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petricã Mihalache
Aspecte de la depunerea de coroane de flori din partea asociațiilor de revoluționari (Associations of Revolutionaries laid the wreaths) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 616 ori.
Ceremonial religios la Cimitirul Eroilor Revoluției (Religious ceremony in the Graveyard of Heroes of Revolution) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 585 ori.
Aspect din Cimitirul Eroilor Revoluției (In the Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 574 ori.
Primirea onorului de cãtre directorul SMG, general maior dr. ªtefan Oprea, în Piaþa Universitãþii (Honor to the General Staff Director, Major General ªtefan Oprea in Piata Universitatii)  - foto Petricã MihalachePrimirea onorului de cãtre directorul SMG, general maior dr. ªtefan Oprea, la Cimitirul Eroilor Revoluþiei (Honor to the General Staff Director, Major General ªtefan Oprea in the Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petricã MihalacheReprezentanþii MAp depun coroane de flori la Cimitirul Eroilor Revoluþiei (The MoD representatives are laying the wreaths in the Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petricã Mihalache
Primirea onorului de către directorul SMG, general maior dr. Ștefan Oprea, în Piața Universității (Honor to the General Staff Director, Major General Ștefan Oprea in Piata Universitatii) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 601 ori.
Primirea onorului de către directorul SMG, general maior dr. Ștefan Oprea, la Cimitirul Eroilor Revoluției (Honor to the General Staff Director, Major General Ștefan Oprea in the Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 661 ori.
Reprezentanții MAp depun coroane de flori la Cimitirul Eroilor Revoluției (The MoD representatives are laying the wreaths in the Graveyard of Heroes of Revolution)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 610 ori.
Reprezentanþii MAp depun o coroanã de flori la Troiþa din Piaþa Universitãþii (The MoD representatives are laying the wreaths at Troita from Piaþa Universitãþii)- foto Petricã MihalacheTroiþa din Piaþa Universitãþii (Troita from Piaþa Universitãþii) - foto Petricã Mihalache
Reprezentanții MAp depun o coroană de flori la Troița din Piața Universității (The MoD representatives are laying the wreaths at Troita from Piața Universității)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 611 ori.
Troița din Piața Universității (Troita from Piața Universității) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 580 ori.