21 decembrie (December 21)

Primirea onorului de cãtre directorul SMG, general maior dr. ªtefan Oprea, în Piaþa Universitãþii (Honor to the General Staff Director, Major General ªtefan Oprea in Piata Universitatii)  - foto Petricã Mihalache

Primirea onorului de către directorul SMG, general maior dr. Ștefan Oprea, în Piața Universității (Honor to the General Staff Director, Major General Ștefan Oprea in Piata Universitatii) - foto Petrică Mihalache