Mihai Stănișoară învestit în funcția de ministru al Apărării Naționale (Mihai Stănișoară was appointed Minister of National Defence)

Oficialitãþile participante la ceremonialul organizat la Ministerul Apãrãrii (Officials in the MoD ceremony) - foto Eugen Mihai

Oficialitățile participante la ceremonialul organizat la Ministerul Apărării (Officials in the MoD ceremony) - foto Eugen Mihai