Mihai Stănișoară învestit în funcția de ministru al Apărării Naționale (Mihai Stănișoară was appointed Minister of National Defence)

Ministrul Apãrãrii, Mihai Stãniºoarã, adresându-se audienþei (Minister of Defense, Mihai Stãniºoarã addresses to the audiance)- foto Eugen Mihai

Ministrul Apărării, Mihai Stănișoară, adresându-se audienței (Minister of Defense, Mihai Stănișoară addresses to the audiance)- foto Eugen Mihai